Heta Arbeten

fire

Heta Arbeten finns i en mängd branscher där arbetet utförs med metoder som kan orsaka brand. Några exempel på branscher är industri- och byggarbete, lantbruk, sjöfart och hantverk. Heta arbeten är potentiellt farliga och bör bedömas och genomföras på ett kontrollerat sätt.

Heta Arbeten utbildningen är till för dig som behöver förnya ditt Heta Arbeten-certifikat eller behöver införskaffa dig behörigheten.

Heta Arbeten utbildningen består av en teoretisk del samt en praktiskt del med handbrandsläckarövning och genomförs hos dig eller i AB Deltas lokaler.

Under utbildningen lär du dig bland annat:

 • Lagar och regler. 
 • Organisation och ansvar för delaktiga.
 • Säkerhetsregler vid heta arbeten.
 • Förebyggande brandskydd
 • Brandkunskap, brandsläckning och släckutrustning.
 • Brandfarlig vara samt EX-miljö.
 • Tätskiktsarbete
 • Bränder som orsakats av Heta Arbeten.

   

  Utbildningens längd: 1 dag
  Antal deltagare: max 20 personer

Vi följer de senaste riktlinjerna från

Logo brandskydd