Om oss

 

AB Delta Utbildning har visionen och målet att vara aktiva i arbetet för ett tryggare och säkrare Sverige.

Företagets hela verksamhet bygger på en röd tråd av att förebygga olyckor där människor kan komma till skada. 

Det ligger oss varmt om hjärtat att förmedla kunskap, men framför allt förståelse för hur man tänker säkerhet och hur viktigt ansvarsrollen är för oss alla.

Vår slogan “Lite snack, mycket verkstad” innebär att vi låter våra handlingar tala för vad vi står för. Genom att vi kontinuerligt inhämtar återkoppling från våra kunder, medarbetare, samarbetspartners och kollegor i branschen om våra tjänster, får vi också den kvalitativa utveckling vi konstant strävar efter.

Vill du veta mer om oss är du alltid välkommen, stanna gärna på fika!

Varmt Välkommen!