Travers

Travers framsida

Målet är att ge grunderna inom traverskörning så att deltagaren på ett säkert sätt ska kunna förebygga skador på människor, maskiner och last.

Under utbildningen lär du dig bland annat:

  • Lagar, föreskrifter och bestämmelser.
  • Ansvar och skyldigheter.
  • Riskanalys och säker användning av lyftanordning; planering, manövrering och körteknik.
  • Lyftvinklar, viktfördelning, tyngdpunkter och maxlaster.
  • Bedömning av kondition på olika förekommande typer av lyftdon.
  • Säker koppling av lyftredskap.
  • Egen kontroll av lyftanordningar, lyftredskap och skyddsanordningar mm.
  • Teoretiskt skriftligt prov.
  • Praktiskt prov.
Utbildningens längd: 1 – 2 dagar

(Tidsåtgången varierar beroende på tidigare erfarenhet och gruppens storlek).

Vi följer de fastställda riktlinjerna från TLP10 och Aktuella AFS.
Mer information finns på länkarna nedan.

AFS logoBildresultat för tya logo