Truckutbildning

För att köra en truck eller en maskin måste man ha utbildning och intyg eller utbildningsbevis.

Under utbildningen lär du dig bland annat:

 • Risker- och säkerhetsbestämmelser 
 • Trafikbestämmelser 
 • Truckens arbetssätt, stabilitet och belastningsgränser 
 • Risker- och säkerhetsbestämmelser 
 • Trafikbestämmelser 
 • Truckens arbetssätt, stabilitet och belastningsgränser 
 • Truckens konstruktion och de vanligaste trucktyperna 
 • Hantering av farligt gods 
 • Säkerhetskontroll och daglig tillsyn 
 • Ett ergonomiskt arbetssätt 
 • Material- och godshantering
 • stapla, lasta, lossa och transportera gods
 • utföra service, tillsyn och underhåll på truck och dess utrustning
 • känna till truckars uppbyggnad, arbetssätt och användningsområden, stabilitet och lyftförmåga
 • redogöra för påkänningar som gods utsätts för under transport, lagring och hantering
 • känna till olika godsslag och varors hanteringskänslighet och krav på temperatur, hygien och samlastning.
 • känna till de vanligaste lastbärarnas mått och laststorlek
 • ta fram uppgifter från regler och anvisningar hur man genomför olika uppdrag
 • utföra administrativa rutiner i samband med godshantering
 • uppfylla krav som gäller för truck på väg och arbetsplatser
 • redogöra för de risker för människor och miljö som är förenade med godshantering med truck samt åtgärder för att minimera riskerna
 • arbeta miljö-, skydds-, service- och kvalitetsmedvetet körning samt genomgång av arbetsplatsens lyftredskap.
Utbildningens längd: Upp till 5 dagar

(Tidsåtgången varierar beroende på tidigare erfarenhet och gruppens storlek)

Vi följer de fastställda riktlinjerna från TLP10 och Aktuella AFS.
Mer information finns på länkarna nedan.