Ansvarsutbildning

Utbildningen riktar sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare m.fl. och ger kunskap om de regler och aktuell lagstiftning som gäller. Genom utbildningen får du kännedom om de befogenheter och skyldigheter som finns inom ditt ansvarsområde när det gäller liftar, truck och kranar.

Utbildningens syfte är att visa på det stora ansvar som vilar på den arbetsledande personalen och att anvisa praktiska vägar för att leva upp till de krav som lagstiftningen ställer.

Ansvarsutbildningen omfattar bl a:

  • Arbetsmiljölagen och ansvar
  • Aktuella AFS
  • Standarder och normer
  • Riskanalys
  • Handhavande, kontroller
  • Olyckor och tillbud
  • Genomgång av företagets maskinpark
  • Kursdeltagaren examineras genom teoretiska prov.
    Vid godkänt resultat utfärdas ett kursintyg.
Utbildningens längd: 8 timmar
Antal deltagare: max 12 personer

Vi följer de fastställda riktlinjerna från TLP10 och Aktuella AFS.
Mer information finns på länkarna nedan.