Första hjälpen med olika inriktningar!

En första hjälpen kurs ger en djupare förståelse för hela situationen kring en person som har drabbats av en akut skada eller sjukdomstillstånd.
Travers-framsida
I första hjälpen kursen med inriktning mot industri och lager får du lära dig viktiga, ibland livräddande handgrepp och åtgärder som en allvarligt skadad person behöver.
Vanligt förekommande olyckor med barn är sår- och klämskador, brännskador mm.
Denna utbildning vänder sig till dig som vill ha kunskap i hur du ska gå tillväga när olyckan är framme.
Vill du lära dig att på ett tryggt och korrekt sätt ge första hjälpen till ungdomar vid skador som t ex cykel-/moped- och fallolyckor eller blödningar, förgiftningar m.fl. Då rekommenderar vi denna utbildning.
Vad gör du om kocken skär sig djupt i handen med kökskniven? eller råkar doppa handen i fritösen? eller gästen får en allergisk chock av nötter?
Första hjälpen kan vara allt från att hålla personen vid liv tills ambulansen kommer till att minska skadorna med rätt åtgärd.
Första hjälpen av elolycka kan behövas även i mindre strömstötar.
Vad händer med kroppen när den kommer i kontakt med ström? Vad ska man göra när en elolycka inträffat?