Hjärt- och lungräddning (HLR) med olika inriktningar!

Varje år räddas ca 500 personer till livet efter plötsligt oväntat hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige. Låt oss tillsammans öka den siffran.
Vad gör du om ett barn ramlar ned från klätterställningen och blir medvetslös? Eller om hjärtat stannar under en fotbollsmatch?
Vid ett plötsligt hjärtstopp på en vuxen är det endast elstötar som kan kicka igång hjärtat.