Skylift – Mobila plattformer

IMG_1973

Liftutbildning

Vi använder LLP 1 – Grundläggande Liftutbildning enligt SS-ISO 18878:2004

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift skall den som använder en lift vara väl förtrogen med arbetet och ha teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning – i praktiken ha en bra liftutbildning. Arbetsgivare skall ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper. Arbetstagaren skall dessutom ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en lift.

LLP 1 – liftutbildningen omfattar bl a:

  • Risker och säkerhetsbestämmelser
  • Bestämmelser och standarder
  • Klassificering
  • Trafikbestämmelser
  • Kontroller och daglig tillsyn
  • Säkerhet

13978122_10205802923787099_263429118_o

Vi följer de fastställda riktlinjerna från TLP10 och Aktuella AFS.