Ansvarsutbildning

Ansvarsutbildning

Utbildningen vänder sig till personal med en arbetsledande roll såsom arbetsledare, arbetsmiljöansvariga, platschefer m.fl. som har ansvar för truck-, travers-, kran- och liftförare.

Utbildningens innehåll:

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Ansvarsfördelning
  • Förebyggande åtgärder
  • Lagar och föreskrifter
  • Säkerhet och ekonomi
  • Riskbedömning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns här.

För Körtillstånd och dylikt finns under Dokument.