FAQ

Får den som fyll 16 år köra truck?

Ja, det är tillåtet om det ingår att köra truck som en del i undervisningen. Truckkörning ska i så fall ske i skollokal, eller någon annan plats som är anordnad särskilt för undervisningen. Det är också tillåtet om det ingår i handledarledd praktik för ungdomar. Om ungdomen har genomgått en fullvärdig truckförarutbildning och arbetsgivarens riskbedömning medger det är det också tillåtet att arbeta som truckförare.

Krävs det utbildning för att arbeta med mobila arbetsplattformar, skylift, sax- och bomliftar?

Ja, det finns krav på utbildning och att de praktiska och teoretiska kunskaperna dokumenteras. Det är arbetsgivarens ansvar att bedöma om den utbildning och de kunskaper som arbetstagaren har är relevanta och tillräckliga. Arbetsgivaren ska också ge arbetstagaren sitt tillstånd för användningen av anordningen. För mer information hittar du här.

Krävs säkring med sele när man använder skylift?

Om det finns risk för att liften blir påkörd av till exempel ett fordon eller när den används vid trädbeskärning så ska personligt fallskydd användas.

Mer information finns i föreskrifterna om användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:06)