Tjänster

Anbudsskrivning

Anbudsskrivning är en tjänst där vi hjälper er med anbudet. Vi börjar med att gå igenom förfrågningsunderlaget helt eller delvis, beroende på om ni vill få helt eller delvis stöd och hjälp att formulera och skriva anbud mot privat sektor eller i offentlig upphandling. Inom ramen för anbudsskrivningen säkerställs att anbudet är språkligt korrekt, innehåller det som anbudet bör innehålla samt att anbudet i övrigt motsvarar den aktuella kravställningen och behovsbilden hos anbudsmottagaren.

En förutsättning för att skriva ett bra anbud är förståelse av anbudsförfrågan. Vid behov begär vi därför förtydliganden eller ställer frågor rörande kravställning och villkor i anbudsförfrågan för att få en ökad förståelse. Vi kvalitetsgranskar anbudet innan vi överlämnar det färdigskrivna anbudet till Er.

Om ni vill ha offert för hjälp med anbud är det bara att skicka oss upphandlingsdokument samt om ni önskar helt eller delvis stöd så återkommer vi med förslag på pris.
Kontakta oss här.

Besiktning och kontroll av fallskyddsutrustning

Arbetsgivaren ansvarar för den personliga skyddsutrustningen. Det är arbetsgivaren som ska bekosta den personliga skyddsutrustning som arbetstagaren behöver för arbetet. Arbetsgivaren ska också se till att den fungerar och att den underhålls och repareras, så att den är säker att använda.

Varje användare är skyldig att kontrollera sin utrustning innan användning, den så kallade dagliga kontrollen. Men den årliga besiktningen ska utföras av en Kompetent person som ska vara utbildad och certifierad av en producent eller auktoriserad partner.

Vi åtar oss gärna att utföra besiktning och kontroller av er fallskyddsutrustning. Antingen skickar ni utrustningen till oss eller så kommer vi till er och utför kontrollen på plats.
Kontakta oss här.