Brandskydd

Brandskyddsutbildning

Utbildningen vänder sig till personer som vill lära sig att förebygga uppkomst av brand samt vid brand kunna agera.

Utbildningens innehåll:

  • Brandens uppkomst
  • Brandförlopp
  • Förebyggande brandskydd
  • Åtgärder vid brand och utrymning
  • Lagar och föreskrifter
  • Mänskligt beteende vid nödsituation
  • Praktiska släckövningar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Beredskapsplan och Systematisk brandskyddsarbete finns här.