Fallskydd

Fallskyddsutbildning

Utbildningen vänder sig till personer som arbetar med höghöjdsarbete på tak eller andra höga höjder. Den är även för arbetsledare och chefer som har ett övergripande ansvar för personer som arbetar ovanför mark.

Utbildningens innehåll:

  • Lagar, föreskrifter och förordningar som gäller
  • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
  • Fallskyddssystem
  • Förankring
  • Ergonomi
  • Skötsel
  • Kontroll
  • Daglig tillsyn
  • Praktiska övningar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns här.