Hjärt- och lungräddning

Hjärt- och lungräddning

Du kan vara skillnaden mellan liv och död för en annan människa!

Plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst men är vanligast hos människor i arbetsför ålder. Med HLR kan du rädda livet på din vän, familjemedlem, arbetskamrat, bekant eller en medmänniska som har turen att ha dig i närheten.

HLR är en metod för att upprätthålla blodcirkulation när hjärtat stannat tills ambulans kommer. Den enda behandling som är effektiv mot hjärtstopp är hjärt- och lungräddning och en strömstöt.

Alla deltagare som genomgår utbildningen får ett utbildningsbevis.

 •  Lägesbedömning – bedöm risker i omgivning för din egen säkerhet.
 •  Bedömning av medvetande, andning och puls (MAP)
 •  Åtgärder för att skapa och bibehålla fria luftvägar
 •  Orsaker till medvetslöshet
 •  Vändning till stabilt sidoläge från rygg och mage
 •  Hjärt-lungräddning
 •  Larma 112
 •  Mun- mot mun-metoden
 •  Hjärtkompressioner
 •  Åtgärder vid luftvägsstopp (ex. matbit i halsen hos vuxna)
 •  Att skilja på ett milt luftvägshinder och ett allvarligt luftvägshinder.
 •  Information om defibrillering för att starta hjärtat.

HLR-rådets föreskrifter finns här.

För Lathund och dylikt finns under Dokument.

Barn och Ungdom-HLR

Vuxen – Hjärt-lungräddning