Barn och Ungdom-HLR

Livräddande Hjärt- och lungräddning till barn.

Efter utbildningen i Barn-HLR kan du självständigt utföra hjärt-lungräddning tills ambulanspersonal tar över. Lättsam teori blandas med ett flertal praktiska övningar.Barn i olika åldrar drabbas av olika olyckstyper. Därför anpassar vi utbildningarna och utrustningen , så att relevant teori och realistiska övningar utifrån gruppens behov tillgodoses.

Under utbildningen lär du dig att ge första hjälpen vid:

  • Medvetandekontroll
  • Andningskontroll
  • Stabilt sidoläge
  • Larma 112
  • HLR
  • Information om hjärtstartare
  • Åtgärder vid luftvägsstopp (matbit i halsen)

    Vi följer de senaste medicinska riktlinjerna från