Vuxen – Hjärt-lungräddning

Livräddande första hjälpen

Du kan vara skillnaden mellan liv och död för en annan människa!

Plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst men är vanligast hos människor i arbetsför ålder. Med HLR kan du rädda livet på din vän, familjemedlem, arbetskamrat, bekant eller en medmänniska som har turen att ha dig i närheten.

HLR är en metod för att upprätthålla blodcirkulation när hjärtat stannat tills ambulans kommer. Den enda behandling som är effektiv mot hjärtstopp är hjärt- och lungräddning och en strömstöt.

Alla deltagare som genomgår utbildningen får ett utbildningsbevis.

Under utbildningen lär du dig bland annat:

 • Lägesbedömning – bedöm risker i omgivning för din egen säkerhet.
 • Bedömning av medvetande, andning och puls (MAP)
 • Åtgärder för att skapa och bibehålla fria luftvägar
 • Orsaker till medvetslöshet
 • Vändning till stabilt sidoläge från rygg och mage
 • Hjärt-lungräddning
 • Larma 112
 • Mun- mot mun-metoden
 • Hjärtkompressioner
 • Åtgärder vid luftvägsstopp (ex. matbit i halsen hos vuxna)
 • Att skilja på ett milt luftvägshinder och ett allvarligt luftvägshinder.
 • Information om defibrillering för att starta hjärtat.
 • Vi följer de senaste medicinska riktlinjerna från