Säkra lyft

Säkra Lyft

Utbildningen vänder sig till personer som skall koppla last till en lyftanordning eller agera signalman vid lyft.

Utbildningens innehåll:

 • Lagar, föreskrifter och förordningar
 • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
 • Personlig skyddsutrustning
 • Olika typer av lyftredskap
 • Kassaktionskriterier
 • Lastkoppling, redskap och vinklar
 • Körning efter signal och signalman
 • Planering vid lyft
 • Kontroll av lyftredskap och lyftanordningar
 • Risker
 • Lossa lasten

Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns här.

För Körtillstånd och dylikt finns under Dokument.