Travers

Travers/kranförarutbildning

Utbildningen vänder sig till personer som skall hantera och transportera olika material med hjälp av traverskran, pelarlift eller telfer. Säkra lyft ingår i utbildningen.

Utbildningens innehåll:

  • Riskanalys och säker användning av lyftanordning, planering, manövrering och körteknik
  • Val av olika lyftredskap
  • Säker lastkoppling och mottagning
  • Tyngdpunkt och arbetsvinklar
  • Säkerhetsregler och föreskrifter
  • Kontroll, underhåll och tillsyn
  • Riskbedömning och ansvar
  • Daglig tillsyn, fortlöpande tillsyn
  • Certifiering och besiktning
  • Praktiska övningar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns här.

För Körtillstånd och dylikt finns under Dokument.